Ondernemingsrecht

De advocaten van Van Roy c.s. Advocaten kunnen u als ondernemer op diverse terreinen bijstaan, zoals advisering ten aanzien van contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, handelsnaam, oneerlijke concurrentie, algemene voorwaarden, aansprakelijkheid, tekortkoming in de nakoming van verbintenissen en incasso.