Civiel recht advcocaat

Van Roy c.s Advocaten kan u in de hoedanigheid van civiel recht advocaat bijstaan in civielrechtelijke zaken.

Wat is civiel recht

Civiel recht is onderverdeeld in enerzijds niet-vermogensrecht: personen- en familierecht (huwelijk, voogdij en echtscheiding) en rechtspersonenrecht (stichtingen, besloten vennootschappen, verenigingen) en anderzijds in vermogensrecht (goederenrecht en verbintenissenrecht).