Bestuursrecht advocaat

Van Roy c.s. Advocaten procedeert regelmatig tegen beschikkingen van diverse publiekrechtelijke rechtspersonen in het kader van de Wet Algemeen Bestuursrecht. Deze beschikkingen hebben betrekking op uitkeringsrechten, maar kunnen tevens het opleggen van boetes betreffen. Van Roy Advocaten kan voor u als bestuursrecht advocaat optreden.

Bezwaartermijn beschikking

Indien u te maken krijgt met een beschikking, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt binnen de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de beschikking. In de regel bedraagt de bezwaartermijn 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Na bestudering van het dossier, waarop de beschikking is gebaseerd, kunnen wij u een reƫel beeld geven van de kansen en mogelijkheden om met succes tegen de beschikking te ageren.

Van Roy Advocaten kan u o.a. bijstaan in bestuursrechtzaken op het gebied van:
– sociale zekerheid
– UWV (WW-zaken, WIA/WAO-zaken)
– Gemeente (vergunningen, Bijstandszaken)
– Arbeidsinspectie (Wet Arbeid Vreemdelingen, Arbeidsomstandighedenwet)