Aansprakelijkheidsrecht advocaat

De advocaten van Van Roy c.s. Advocaten treden in en buiten rechte op voor cliënten die schade hebben geleden door een fout/onrechtmatig handelen door derden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan schade veroorzaakt door strafbare feiten(diefstal/verduistering/mishandeling, etc.), verkeersfouten, gebrekkige inachtneming van veiligheidsnormen etc.

Van Roy c.s. advocaten kan u van adviezen voorzien en u als aansprakelijkheidsrecht advocaat in rechte vertegenwoordigen teneinde schadevergoeding te bewerkstelligen.