Arbeidsrecht advocaat

Van Roy c.s. heeft een ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Naast gerechtelijke procedures wordt regelmatig geadviseerd en onderhandeld teneinde een zo gunstig mogelijk resultaat voor de cliënten te bereiken. Van Roy Advocaten kan voor u als arbeidsrecht advocaat optreden.

Aanvang arbeidsovereenkomst

Van groot belang zijn de tussen partijen gemaakte afspraken bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. In deze fase kan het zeer nuttig zijn om bij de opstelling van de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst reeds advies in te winnen.

Arbeidsovereenkomst

Daarbij kan gedacht worden aan de (dwingendrechtelijke) wetgeving, de mogelijkheden van het opnemen van o.a. een proeftijd, relatie- en concurrentiebedingen, tussentijdse opzeggingsbevoegdheden, toepasselijke CAO bepalingen e.d. Maatwerk is belangrijk en een standaard-overeenkomst volstaat in de regel niet.

Zodra er problemen ontstaan in de verhouding tussen partijen kan Van Roy c.s. Advocaten u eveneens van dienst zijn. Deze problemen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen door tegenvallende bedrijfsresultaten, maar kunnen ook gelegen zijn in het functioneren van werkgeefster of werknemer.

– arbeidsovereenkomst (voorwaarden/opstellen overeenkomsten)
– ontslag (op staande voet/wederzijds goedvinden/vergunning UWV)
– reorganisatie
– ontbinding
– concurrentiebeding
– (statutair) directeur
– werkloosheidsuitkering
– ziekte en reïntegratie

In arbeidszaken wordt zowel opgetreden voor werkgevers als werknemers.