Contractenrecht

Contractenrecht advocaat

Van Roy c.s. Advocaten procedeert en adviseert ten aanzien van overeenkomsten. Hierbij kunnen wij zowel ondernemingen als particulieren bijstaan als contractenrecht advocaat.

Indien uw contractspartij de gemaakte afspraken niet behoorlijk nakomt, staan voor u diverse mogelijkheden open. Teneinde problemen zo veel mogelijk te voorkomen, is het zaak om de afspraken zo helder mogelijk vast te leggen en advies in te winnen.

Graag zijn wij u van dienst bij het afdwingen en vastleggen van uw rechten.

Denkt u hierbij aan de volgende werkzaamheden:
– opstellen of beoordelen van overeenkomsten
– nakoming
– schadevergoeding
– opschorting
– verrekening
– algemene voorwaarden
– incasso